ENG EST LAT LIT RUS

Keskkond, milles viibiv inimene ei taju mingeid häirivaid olusid ega ohte, on mõnusa olemisega keskkond.

Pikaajalise viibimise mõnusus ja ohutus sellises keskkonnas tagatakse erinevate tehnikavahendite abil parimal võimalikul viisil.

Rahvusvaheline firmade grupp Ecomatic pakub oma klientidele vahendeid mõnusa olemisega ning ohutute keskkondade saavutamiseks.

Firmadest Ecomatic on igaüks spetsialiseerunud eri tegevusvaldkondadele, arvestades ka oma asukohamaa vajadusi. Samas on Ecomaticus kui tervikus talletunud oskused ja kogemused, mis võimaldavad meil alati leida meie klientidele sobivaid lahendusi.

Tere tulemast koostööle!

Meie tegevusalad:

 •  KVV automaatika
 • Hoonete tehnosüsteemide automatiseerimine, süsteemide integratsioon, kaugjärelevalve, visualiseerimine
 • Auru, katlagaaside ja kuuma heitvee soojusenergia taaskasutamine
 • Automatiseeritud soojussõlmed
 • Õhkkardinad, soojuskiirgurid
 • Energiasäästu programmide investeerimisalane tugi
 • Filtrid tehnilise ja joogivee puhastamiseks
 • Plahvatusohtlike ja mürgiste gaaside seiresüsteemid, gaasidetektorid, gaasianalüsaatorid
 • Gaasilekete tuvastamise seadmed
 • Mulla ja õhu saastatuse mõõteseadmed ning mõõdistamine
 • Heli- ja valgusalarmid

Main office: Ecomatic Ltd.
Pärnu mnt 160B 11317 Tallinn, Estonia
Phone: +372 650 8000 Fax: +372 650 8010

L├Ąti
Eesti
Leedu
Ecomatic Baltia (Kaliningrad)
Ecomatic (Kaliningrad)
Venemaa